Integritetspolicy GeoVista AB

Vi på GeoVista AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.
Vi tar hänsyn till din integritet när vi samlar in personlig information och vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler och GeoVista’s interna policys och rutiner. Denna policy innehåller information om hur GeoVista AB, org.nr 556420-5192, behandlar och skyddar personlig information som inhämtas och behandlas. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna policy.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av dessa?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Med behandling menar vi allt som sker med personuppgifterna. Exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och behandlar?
Personuppgifter registreras och behandlas av GeoVista huvudsakligen i administrativt syfte för att administrera och tillhandahålla våra tjänster och för att fullgöra våra avtal samt för redovisnings-och faktureringsändamål. Behandling kan också vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Följande uppgifter kan komma att behandlas:
Person och kontaktinformation i form av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress, faktureringsuppgifter.

Vilka kan vi dela informationen med?
För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden kan dina personuppgifter komma att delas med och överföras till GeoVista’s samarbetspartners. Genom att upprätta ett personuppgiftbiträdesavtal säkerställer vi att din information är trygg och att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Normalt sett sparas dina uppgifter inte längre än nödvändigt, det vill säga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt samlades in för t.ex. ett kontrakt. Notera att lagringstiden kan variera beroende på eventuell lagstadgad lagringstid som vi måste ta hänsyn till.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
GeoVista AB, org.nr 556420-5192, Box 276, 971 08 LULEÅ, tel.0920-60360, är personuppgiftsansvarig. Vid frågor om dataskydd når du oss lättast via info@geovista.se

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se