Bli en del av GeoVista

Hos oss finns alltid ett intresse av att komma i kontakt med nya medarbetare som vill vara med att utveckla denna verksamhet. Du kan till exempel vara utbildad geolog, geovetare eller jurist inom miljörätt.

Som en del av GeoVista kommer du att arbeta i ett engagerat team där samarbete är ett ledord och där alla bidrar med sina erfarenheter och styrkor.

Välkommen att kontakta oss!

Håkan Mattsson
VD, Geofysiker, infrastruktur och mineralprospektering
Johan Morin
Specialist, mineralrättigheter