Välkommen att kontakta oss

Håkan Mattsson

VD, Geofysiker, infrastruktur och mineralprospektering

Johan Morin

Specialist mineralrättigheter och tillståndsfrågor

Sandra Löfgren

Senior prospekteringsgeolog

Paal Ahnfelt

Geofysiker, mineralprospektering

Nils Perttu

Geofysiker, vatten, miljö och infrastruktur

Linn Holmbom

Mineralrättigheter och tillståndsfrågor

Anne Ylinen

Resursgeolog

Hans Thunehed

Geofysiker mineralprospektering

Niklas Torikka

Geofysiker, infrastruktur och mineralprospektering

Timo Pitkänen

Geofysiker, mätplanering, logistik och mätning

Martin Galming

Mättekniker

Maria Larsson

Ekonomiansvarig

Sandra Laitila

Ekonomiassistent

Mathilde Busuttil

Prospekteringsgeolog

Ioan Gabudianu

Senior prospekteringsgeolog

Maria Strand

Prospekteringsgeolog

Elin Lindström

Jurist tillståndsärenden

Olof Martinsson

Senior prospekteringsgeolog

    GeoVista AB