Välkommen att kontakta oss

Håkan Mattsson

VD, Geofysiker, infrastruktur och mineralprospektering

Johan Morin

Specialist, mineralrättigheter

Sandra Löfgren

Senior prospekteringsgeolog

Anne Ylinen

Geolog

Nils Perttu

Senior geofysiker, vatten, miljö och infrastruktur

Linn Holmbom

Mineralrättigheter och tillståndsfrågor

Paal Ahnfelt

Senior geofysiker, mineralprospektering

Maria Larsson

Ekonomiansvarig

Niklas Torikka

Geofysiker, infrastruktur och mineralprospektering

Andrée Kindlund

Geofysiker, infrastruktur och mineralprospektering

Niklas Khan

Mineralrättigheter och tillståndsfrågor

Timo Pitkänen

Senior geofysiker, mätplanering, logistik och mätning

Martin Galming

Mättekniker

Hans Thunehed

Senior geofysiker, mineralprospektering

Sandra Laitila

Ekonomiassistent

Matilde Busuttil

Geolog

    GeoVista AB

    Besöksadress: Nygatan 10, Luleå
    Tfn: 0920-60360