Om GeoVista

GeoVista grundades 1992 och är ett oberoende konsultföretag inom geobranschen. GeoVistas ägargrupp består av Håkan Mattsson (VD, senior geofysiker) och Johan Morin (jurist och specialist mineralrättigheter). Gunnar Axheim är bolagets styrelseordförande.
Vår verksamhet bygger på långsiktighet och goda relationer och står för högkvalitativa konsulttjänster inom gruvindustri, mineralprospektering, infrastruktur, vatten och miljö.

Vi är ett engagerat team av medarbetare med en blandning av kvinnor och män i olika åldrar. GeoVista har ett nära samarbete med flera universitet och högskolor. Vårt mål är att tillhandahålla rätt beslutsunderlag för våra kunder. Vi ska vara en trygg arbetsgivare och bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle

Håkan Mattsson
VD, Geofysiker, infrastruktur och mineralprospektering
Johan Morin
Specialist, mineralrättigheter