Geofysik

GeoVista har stor erfarenhet av geofysiska mätningar inom mineralprospektering, infrastruktur- miljö- och gruvprojekt. Vi genomför också geodetiska arbeten med precisions-GPS (RTK) och totalstation samt vissa laboratoriemätningar av petrofysiska egenskaper. Genom oss har ni tillgång till erfaren och kunnig personal samt ett stort urval av moderna mätsystem.

Vi tillhandahåller bland annat dessa mättjänster:

 • Mätning i borrhål (optisk och akustisk skanning, vattenflöde, sonic, densitet, resistivitet, IP, 3-komponent magnetometri, magnetisk susceptibilitet m.fl.)
 • TEM på marken och i borrhål
 • Magnetometri (högupplösta markmätningar)
 • Elektrisk resistivitet och IP (på marken och mellan borrhål, 2D och 3D)
 • Refraktionsseismik (P- och S-våg)
 • Seismisk tomografi och borrhålsseismik
 • MASW – Ytvågsseismik
 • Georadar
 • Gravimetri
 • Markkonduktivitet
 • Slingram och VLF
 • MRS – Magnetisk resonanssondering
 • Självpotential
 • Inmätning och utsättning med RTK-GPS och totalstation

Med vår samarbetspartner Geomap Norge A/S kan vi även erbjuda mätningar med marin refraktionsseismik (sjöseismik).

Håkan Mattsson
VD, Geofysiker, infrastruktur och mineralprospektering