Mineralresurser

Inom GeoVista finns ett erfaret team av geologer och gruvingenjörer som kan bidra med sin kunskap inom allt från planering och utförande av undersökningsarbeten i fält till utvärdering av dina undersökningsresultat enligt JORC, PERC och NI 43 101. Vi kan inta en projektledarroll eller ansvara för delar av både stora och mindre projekt.

I det följande redovisas några av de tjänster som vi tillhandahåller inom detta område:

  • Target generation
  • Best practice procedures and protocols
  • Borrplanering
  • Projektledning och övervakning av borrprogram
  • Modellering av mineralresurser och malmreserver
  • Scoping studies & preliminary economical assessment
  • Pre-Feasibility study
  • Feasibility study
  • Gruvplanering
  • Due diligence rapporter
Anne Ylinen
Geolog

Återvinning av gruvavfall

GeoVista deltar i flera långt framskridna projekt avseende återvinning av gruvavfall från deponier av anrikningssand, gråberg och slagghögar. Likt ovan bidrar vi i dessa projekt med allt från planering, utförande av undersökningsarbeten till färdiga presentationsunderlag av mineralresurser.