Infrastruktur, bergkvalitet och jorddjup

Inom GeoVista finns ett stort kunnande om geofysiska undersökningar inför anläggandet av vägar, järnvägar, berganläggningar och andra typer av infrastrukturprojekt. Många av de geofysiska frågeställningar som kan uppstå inom dessa typer av projekt är kopplade till bergkvalitet och jorddjup. Vi tillhandahåller också inmätningar avseende ledningar och kablar under jord.

Geofysiska undersökningar kan utföras ”stand-alone”, men fungerar bäst i kombination med tex. borrning. I samband med borrning kan mätningar genomföras i borrhål (loggning) eller mellan borrhål (tomografi). Vi hjälper dig med allt från rådgivning, planering och utförandet av mätningar till färdiga beslutsunderlag inför nästa steg i ditt infrastrukturprojekt.

Nedan redovisas några av de problemställningar som vi hjälper våra kunder att hantera:

  • Deformationszoner runt gruvor (kartering, modellering i 2D eller 3D och karakterisering)
  • Jorddjup och bergkvalitet under gruv- och vattenkraftsdammar
  • Seismiska undersökningar för nya vägar och järnvägar för bestämning av jorddjup, bergkvalité och förekomst av sprickzoner
  • Borrhålsgeofysik för kartering av sprickor och zoner i berg
  • Radarmätningar för att lokalisera ledningar, rör och kablar
  • Förundersökningar av HVDC jordningsplatser
Håkan Mattsson
VD, Geofysiker, infrastruktur och mineralprospektering