Mineralprospektering

Mineralprospektering utgör kärnan av GeoVistas verksamhet. Våra erfarna geologer och geofysiker kan bidra med sin kunskap inom allt från planering, utförande och utvärdering av geofysiska och geologiska fältarbeten till färdiga presentationsunderlag av mineralresurser enligt JORC, PERC och NI 43 101. Vi kan inta en projektledarroll eller ansvara för delar av både stora och mindre projekt.

Nedan redovisas några av de tjänster som vi tillhandahåller inom detta område:

  • Target generation
  • Sammanställning av historiska undersökningar
  • Projektledning och planering av prospekteringsarbeten
  • Geofysiska fältmätningar på marken och i borrhål
  • Geologisk kartering och provtagning
  • Utvärdering och tolkning av prospekteringsdata
  • Bearbetning och modellering av geofysiska data
  • Upphandling och övervakning av borrprogram
  • Loggning och kartering av borrkärnor
  • Mätning av bergarters och malmers fysikaliska egenskaper
Paal Ahnfelt
Senior geofysiker, mineralprospektering
Sandra Löfgren
Senior prospekteringsgeolog