Spetskompetens inom geologi, geofysik och gruvutveckling

Vi hjälper dig att ta fram det bästa beslutsunderlaget för dina projekt inom mineralprospektering, infrastruktur, vatten och miljö.

GeoVista är ett oberoende konsultföretag med expertis inom geofysik, geologi och gruvutveckling. Vi är ett erfaret team av konsulter som kan bidra med våra kunskaper inom allt från planering och utförande av undersökningsarbeten i fält till utvärdering och färdiga presentationsunderlag av dina undersökningsresultat. Vi hjälper också till med de myndighetskontakter och ansökningshandlingar som krävs för just ditt projekt.

Verksamheten bygger på omfattande branscherfarenheter från gruv- och mineralsektorn samt infrastruktur- och miljöprojekt både inom Sverige och internationellt.  Välkommen att kontakta våra kunniga medarbetare som kan berätta mer om vad vi har att erbjuda.

Urval av tjänster:

Mineralprospektering

Vi bidrar med kunskap inom allt från planering, utförande och utvärdering av geofysiska och geologiska fältarbeten. Vi kan inta en projektledarroll eller ansvara för delar av både stora och mindre projekt.

Mineralrättigheter

Vi hjälper dig med rådgivning, myndighetskontakter och framtagandet av de ansökningshandlingar som krävs för din verksamhet i fält. Vi följer också upp och bevakar din tillståndsportfölj så att du alltid har ett extra öga på giltighetstiderna för dina tillstånd.

Vatten & miljö

Många fysikaliska egenskaper i marken är starkt kopplade till mängden vatten samt till vattnets och föroreningars spridningsvägar i berg och lösa jordlager. Vi hjälper dig med planering, utförande och utvärdering av geofysiska undersökningar i syfte att spåra föroreningar eller att ta fram underlag för vattentäkter. 

Mineralresurser

Inom GeoVista finns ett erfaret team av geologer och gruvingenjörer som kan bidra med sin kunskap inom allt från planering och utförande av undersökningsarbeten i fält till utvärdering av dina undersökningsresultat enligt JORC, PERC och NI 43 101. GeoVista deltar också i flera långt framskridna projekt avseende återvinning av gruvavfall.

Urval av tjänster: