Välkommen till GeoVista

Vi är ett oberoende konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom mineralprospektering och ingenjörsgeologi.

Nyheter

GeoVista är med och utvecklar Luleå hamn

GeoVista är med och utvecklar Luleå hamn på uppdrag av Norconsult Fältgeoteknik AB och Sjöfartsverket. Tillsammans med vår samarbetspartner Geomap Norge utför vi marin seismik i Luleå hamn för att ta fram information om djup till berg och bergets kvalitet. Läs mer här 

Johan Morin, ny delägare i GeoVista

GeoVista välkomnar Johan Morin som ny delägare i företaget. Johan bidrar till att säkra en fortsatt hög kompetens och långsiktig utveckling av vår tillståndsgrupp.
 

Norway’s $47BN Coastal Highway

GeoVista deltar tillsammans med Geomap, Norge, i flera av delsträckorna i ett av världens största väginfrastrukturprojekt mellan Kristiansand och Trondheim, längs den norska västkusten. Se länkad video: Norway’s $47BN Coastal Highway

Återförsäljare för

datamine pbencom
support

Våra broschyrer

broschyrer
Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se