Välkommen till GeoVista

Vi är ett oberoende konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom mineralprospektering och ingenjörsgeologi.

Nyheter

”General Guidelines for HVDC Electrode Design”

Hans Thunehed på GeoVista AB är medförfattare till Cigré-publikationen ”General Guidelines for HVDC Electrode Design”, som publicerats i januari 2017.

Reservvattentäkt i Vännäs

GeoVista har hjälpt Vännäs kommun med att undersöka en reservvattentäkt. Arbetena har bl.a. omfattat geofysiska mätningar med resistivitetsmetoden ner till 120 m djup under marknivån. Våra mätningar har använts för att bestämma markens geologiska uppbyggnad och karaktär med avseende på vattenförande volymer, förekomst av lera och morän.

Nytt 3D-system för resistivitetsmätning

GeoVista AB har utvecklat ett system för full 3D-mätning av resistivitet och IP. Mätning kan ske samtidigt i flera borrhål och på markytan. En vanlig mätning på markytan förlorar upplösningsförmåga mot djupet och man riskerar att missa viktiga avvikelser eller feltolka geologin. Genom att mäta och modellera i full 3D ökar möjligheten att korrekt identifiera […]

Återförsäljare för

pbencom

Våra broschyrer

broschyrer

Återförsäljare för

support