Välkommen till GeoVista

Vi är ett oberoende konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom mineralprospektering och ingenjörsgeologi.

Nyheter

Ny högupplösande sond för optiska bilder

Vi har uppdaterat vårt loggningssystem med en ny högupplösande sond för optiska bilder, Acoustic Televiewer QL40-OBI-2G 2nd generation (ALT/Mount Sopris). Maximal upplösning är 1800 pixels. Kompression av data utförs i realtid vilket medför att loggning kan utföras med betydligt högre hastighet jämfört med äldre sonder av liknande typ.

”General Guidelines for HVDC Electrode Design”

Hans Thunehed på GeoVista AB är medförfattare till Cigré-publikationen ”General Guidelines for HVDC Electrode Design”, som publicerats i januari 2017.

Reservvattentäkt i Vännäs

GeoVista har hjälpt Vännäs kommun med att undersöka en reservvattentäkt. Arbetena har bl.a. omfattat geofysiska mätningar med resistivitetsmetoden ner till 120 m djup under marknivån. Våra mätningar har använts för att bestämma markens geologiska uppbyggnad och karaktär med avseende på vattenförande volymer, förekomst av lera och morän.

Återförsäljare för

pbencom

Våra broschyrer

broschyrer

Återförsäljare för

support