Välkommen till GeoVista

Vi är ett oberoende konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom mineralprospektering och ingenjörsgeologi.

Nyheter

En viktig del i projektplaneringen är att veta vad som ligger under ytan

GeoVista har både kunskap och instrument för att detektera och lokalisera ledningar.

Mysteriet på Selholmen

Mysteriet med gravhögarna på Selholmen i Älvsbyn är löst. Läs mer här

GeoVista välkomnar Barbara Kern som ny medarbetare.

Barbara är geolog (M.Sc.) och har flera års erfarenhet av prospektering i Norrbotten. Hon har även jobbat med bergtäkter och tillståndsärenden. Med sin kompetens och erfarenhet blir hon ett starkt tillskott till GeoVistas verksamhet.

Återförsäljare för

datamine pbencom
support

Våra broschyrer

broschyrer