Välkommen till GeoVista

Vi är ett oberoende konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom mineralprospektering och ingenjörsgeologi.

Nyheter

Reservvattentäkt i Vännäs

GeoVista har hjälpt Vännäs kommun med att undersöka en reservvattentäkt. Arbetena har bl.a. omfattat geofysiska mätningar med resistivitetsmetoden ner till 120 m djup under marknivån. Våra mätningar har använts för att bestämma markens geologiska uppbyggnad och karaktär med avseende på vattenförande volymer, förekomst av lera och morän.

Nytt 3D-system för resistivitetsmätning

GeoVista AB har utvecklat ett system för full 3D-mätning av resistivitet och IP. Mätning kan ske samtidigt i flera borrhål och på markytan. En vanlig mätning på markytan förlorar upplösningsförmåga mot djupet och man riskerar att missa viktiga avvikelser eller feltolka geologin. Genom att mäta och modellera i full 3D ökar möjligheten att korrekt identifiera […]

Talarna på Arctic Business Forum

Hans Lindberg från GeoVista är en av talarna på Arctic Business Forum 2016 som hålls i Rovaniemi 6-7 april. Läs mer om konferensen på www.arcticbusinessforum.com (extern webbsida)

Återförsäljare för

pbencom

Våra broschyrer

broschyrer

Återförsäljare för

support