Välkommen till GeoVista

Vi är ett oberoende konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom mineralprospektering och ingenjörsgeologi.

Välkommen till GeoVista

Vi är ett oberoende konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom mineralprospektering och ingenjörsgeologi.

Nyheter

Arkeologins dag

I samarbete med Norrbottens museum och Älvsbyns Forskarförening arrangerade GeoVista Arkeologidagen 2019 i Älvsbyn – om de eventuella gravhögarna på Selholmen.
Arrangemanget bjöd på rekorddeltagande både vid förmiddagens föreläsningar på Polar Hotell och vid eftermiddagens guidning på Selholmen. GeoVista deltog för att redovisa de geofysiska undersökningar som genomförts under sommaren.
Geofysiska mätningar är icke-förstörande och bidrar till kunskapen om högarnas uppbyggnad vilket är av särskild vikt innan eventuella grävningar startas.
För mer information: https://www.youtube.com/watch?v=kN-yO4rPsXA
http://www.alvsbynews.se/2019/08/arkeologidagen-i-alvsbyn/ och https://alvsbyforskarna.se/nyheter/

GeoVista välkomnar Niklas Torikka som ny medarbetare

Niklas är geofysiker och har under det senaste året arbetat med GeoVistas fältmätningsteam. Niklas kommer bidra till att stärka GeoVistas verksamhet inom högkvalitativa geofysiska undersökningar.

GeoVista välkomnar Johan Morin som ny medarbetare

Johan är specialist inom tillståndsärenden enligt minerallagen och miljöbalken och har flerårig erfarenhet som jurist vid Bergsstaten. m.m. Med sin kompetens och erfarenhet blir han ett starkt tillskott till GeoVistas verksamhet.

Återförsäljare för

datamine pbencom
support

Våra broschyrer

broschyrer