Välkommen till GeoVista

Vi är ett oberoende konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom mineralprospektering och ingenjörsgeologi.

Nyheter

2016-09-19 – Nytt 3D-system för resistivitetsmätning

GeoVista AB har utvecklat ett system för full 3D-mätning av resistivitet och IP. Mätning kan ske samtidigt i flera borrhål och på markytan. En vanlig mätning på markytan förlorar upplösningsförmåga mot djupet och man riskerar att missa viktiga avvikelser eller feltolka geologin. Genom att mäta och modellera i full 3D ökar möjligheten att korrekt identifiera och avbilda geologiska enheter avsevärt. Vi har redan använt det nya 3D-systemet i flera projekt, med mycket goda resultat.

2016-04-05 – Talarna på Arctic Business Forum

Hans Lindberg från GeoVista är en av talarna på Arctic Business Forum 2016 som hålls i Rovaniemi 6-7 april. Läs mer om konferensen på www.arcticbusinessforum.com (extern webbsida)

2015-11-06 – FEM 2015 konferens

GeoVista AB delade monter tillsammans med Pitney Bowes på FEM 2015, Fennoscandian Exploration and Mining, konferensen hölls mellan den 3 – 5 November 2015 i finländska Levi. Vi tackar alla som besökte oss dessa dagar i monter B26!

Återförsäljare för

pbencom

Våra broschyrer

broschyrer

Återförsäljare för

support