Välkommen till GeoVista

Vi är ett oberoende konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom mineralprospektering och ingenjörsgeologi.

Nyheter

GeoVista har utfört uppdrag åt Botnia Exploration

Läs mer om rapporten på här.

GeoVista välkomnar Lisa Andersson som ny medarbetare

Lisa är geolog och har en gedigen erfarenhet från arbeten med undersökningstillstånd, mineralprospektering och gruvindustri. Med sin kompetens och erfarenhet blir hon ett starkt tillskott till GeoVistas verksamhet.

Undervattensloggning

GeoVista har nyligen utfört avancerad geofysisk loggning i borrhål under vatten vid en vattenkraftsdamm i norra Sverige. Målet var att lokalisera sprickor i berggrunden under dammen. Mätningarna blev mycket lyckade och genererade bra beslutsunderlag för kunden.

Återförsäljare för

datamine pbencom
support

Våra broschyrer

broschyrer