banner

Tjänster inom geofysik

GeoVista har ett flertal medarbetare som sedan slutet av 1970-talet har erfarenhet av planering, utförande, kvalitetskontroll och tolkning av geofysiska mätningar.

Vi utför geofysiska mätningar i många olika typer av infrastruktur-, miljö- och prospekteringsprojekt.

Exempelvis för följande problemställningar:

– identifiera malmer och mineraliseringar
– deformationszoner
– jorddjupsbestämningar
– bergytans läge
– geologiska lagerföljder
– markstabilitet
– kartlägga lägen för existerande objekt

Mätmetoderna inom geofysik är indirekta, d.v.s. man mäter en viss egenskap, t.ex. en ljudvågs hastighet, för att tolka sprickor i berget. Därför är det viktigt att veta hur de olika mätmetoderna inom geofysik skall mätas i fält, efterbehandlas, bearbetas och tolkas, detta för att få ut det mesta av informationen från respektive mätmetod. Vi har mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om hur denna hantering skall göras för att skapa bra underlagsinformation för framtida arbeten och beslut.

Olika metoder inom geofysik har olika fördelar och möjligheter men även begränsningar. Genom att använda rätt undersökningsmetod i rätt omgivning kan stora vinster göras. Läs mer om vårt utbud av geofysiska mätmetoder och hur de lämpligen används genom att klicka på någon av mätmetoderna i listan till höger.

Vi genomför också enklare geodetiska arbeten och analys av petrofysiska egenskaper.

Kontaktpersoner: Timo Pitkänen och Hans Thunehed

Referensprojekt

– 100-tals mät- och tolkningsuppdrag inom mineralprospektering och ingenjörsgeologi sedan 1992.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se