banner

Projektledning & Rådgivning

GeoVista har erfarenhet av projektledning från diverse projekt i branschen. Vi kan delta i planeringen av geoundersökningar och ge råd om lämpliga undersökningsmetoder för olika typer av georelaterade problemställningar (t.ex.mineralprospektering, markundersökningar, vattenprospektering, dammundersökningar).

Kontaktperson: Hans Lindberg

Referensprojekt

– Biträdande aktivitetsledare i Svensk Kärnbränslehantering AB, SKBs platsundersökningar i Forsmark och Oskarshamn mellan åren 2002 och 2008.

– GeoVista har i en rapport till Trafikverket beskrivit nuläge och potentiell utveckling av mineralindustrin inom Barentsregionen.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se