banner

Modellering av geofysiska data

Modellering av geofysiska data fyller en viktig funktion för att kunna utvärdera geofysisk information och omvandla den till en geologisk modell av berggrunden. Det går att skapa geologiska modeller utifrån de flesta typer av geofysiska data och vi på GeoVista jobbar dagligen med modellering i 1D, 2D och 3D.

Det sker en ständig utveckling av programvaror för modellering och som återförsäljare av pbEncoms produkter ser vi till att hålla oss uppdaterade med några av marknadens bästa verktyg, t.ex. pbEncom ModelVision för tyngdkrafts- och magnetisk modellering. Vi använder även UBC’s produkter samt 2D och 3D programvaror för modellering av elektriska, elektromagnetiska och seismiska data.

Kontaktpersoner:
Hans Thunehed och Nils Perttu

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se