banner

Mättjänster

GeoVista har mångårig erfarenhet av planering och utförande av geofysiska och geodetiska mätningar och utför undersökningar i många typer av infrastruktur-, miljö- och prospekteringsprojekt.

Exempelvis för följande problemställningar:

– identifiera malmer och mineraliseringar
– deformationszoner
– jorddjupsbestämningar
– bergytans läge
– geologiska lagerföljder
– markstabilitet
– kartlägga lägen för existerande objekt

De olika geofysiska mätmetoderna har sina fördelar men även begränsningar. Genom att använda rätt undersökningsmetod i rätt omgivning kan stora vinster göras. Läs mer om vårt utbud av geofysiska mätmetoder och hur de lämpligen används genom att klicka på någon av mätmetoderna i listan till höger.

Vi genomför också enklare geodetiska arbeten och analys av petrofysiska egenskaper.

Kontaktperson: Hans Thunehed

Referensprojekt

SKB – geofysiska undersökningar utfördes i platsundersökningarna med syfte att besvara olika frågeställningar

LKAB – geofysiska undersökningar i olika typer av projekt

Prospekteringbolag – 100-tals mät- och tolkningsuppdrag inom mineralprospektering i Sverige, Norge och Finland

Andra konsultbolag – Ett stort antal mät- och tolkningsuppdrag inom ingenjörsgeologi i huvudsak i Sverige men även i Finland

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se