banner

Information & Undersökningstillstånd

Effektiv mineralprospektering kräver tillgång till en flora av information från flera källor, allt från underlag inför sökande av undersökningstillstånd till data från tidigare utförda prospekteringsarbeten, geografiska data, naturvårdsaspekter att ta hänsyn till vid fältarbeten eller t.ex. vad andra aktörer publicerar om sina arbeten.

GeoVista har lång erfarenhet av att sammanställa just den information som din organisation behöver i ett specifikt projekt. Vi har också goda kontakter med de myndigheter som tillhandahåller den nödvändiga informationen.

Vi hjälper även till att ansöka om undersökningstillstånd, kommunicera arbetsplaner till berörda och ta fram de tillstånd och samrådshandlingar som krävs för att genomföra prospekteringsarbete i terrängen.

Kontaktperson: Hans Lindberg

Referensprojekt

– Ansökan om undersökningstillstånd
– Förlängning om undersökningstillstånd
– Framtagande av arbetsplaner/arbetstillstånd
– Andra tillstånd (t.ex. terrängkörningstillstånd, borrtillstånd)
– Samrådshandlingar

Vi hanterar ovanstående uppdrag för ett flertal prospekterings- och gruvföretag i Sverige.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se