banner

Geologiska tjänster

GeoVista utför de flesta typer av geologiska tjänster. Från sammanställning och tolkning av äldre geologisk information till geologiskt fältarbete och utvärdering av fältarbetet.

Vi är också med och planerar och leder borrprogram. Vi sätter ut borrhål, bevakar borrningar, bryter borrhål, karterar borrkärnor och tar ut sektioner för analys. Sedan följer vi upp analysresultat samt hanterar borrtillstånd, markägarkontakter och skadereglering.

Kontaktpersoner: Håkan Mattsson och Stefan Säker

Referensprojekt

– Diverse konfidentiella prospekteringsprojekt

– Malmpotentialutredning Kirunaområdet
Rapport som ska ge mer kunskap kring riksintresset för värdefulla ämnen och material samt utgöra en del av Banverkets och Vägverkets beslutsunderlag inför val av slutlig järnvägs- respektive vägkorridor.

– Borrkärnekartering i Viscaria-området
Geologisk kartering av borrkärnor åt Banverket för att utreda de geologiska förhållandena genom gruvområdet Viscaria inför dragning av en järnvägstunnel.

– Täktbeskrivningar åt Banverket

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se