banner

Ekonomi & Bokföring

Internt
Vår ekonomiansvarige handhar den löpande redovisningen, reskontror, utbetalning av löner och reseräkningar, redovisning av skatter och avgifter, projektuppföljning, framtagning av månads- och årsbokslut, upprättande av deklarationer, PRV-ärenden samt övriga administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma på ett mindre kontor.

Externt
För ett antal mindre bolag som bedriver konsultverksamhet ombesörjer dessutom vår ekonomiansvarige (på konsultbasis inom GeoVista) att handha den löpande redovisningen, löner, skatter & avgifter, månads- och årsbokslut, deklarationer, PRV-ärenden m m.

Kontaktperson: Maria Larsson

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se