banner

Planera och leda borrprogram

Effektiv mineralprospektering kräver god planering och kunskap om hur ett borrprogram bör genomföras samt vilka tillstånd som erfordras och när olika moment i programmet skall genomföras. På GeoVista har vi stor erfarenhet av att planera och leda borrprogram.

I ett tidigt skede föreslår vi förberedande arbeten för att minimera skador på natur och miljö i samband med borrning. Vi planerar borrhåls-lägen utifrån befintlig geologiska information och geofysiska modeller. Vi samråder med markägare, tar fram arbetsplaner, borrtillstånd och borrfolder för att alla dokument ska vara i ordning inför borrningen.

I nästa skede sätter vi ut borrhål, bevakar borrningar och bryter borrhål. Därefter sker kartering, sektionering och loggning av borrkärnor med lämpliga metoder för att maximera den tidiga kunskapen om innehållet i borrkärnorna, innan analysresultat erhållits. De tidiga resultaten från loggningar kan medföra interaktiva förändringar i borrprogram. Utvalda delar av kärnorna skickas sedan till något krediterat laboratorium för kemisk analys.

Alla insamlade data (t.ex. densitet, RQD, magnetisk susceptibilitet) och kemiska analyser kvalitetskontrolleras innan de lagras i en databas. Därefter analyseras informationen och modelleras innan en resursuppskattning av mineraltillgångar kan göras.

Efter att ett borrprogram avslutats gör vi uppföljningsarbeten som bl.a. omfattar skadereglering på skog och mark.

Kontaktpersoner: Thomas Lindholm

Referensprojekt

– Diverse borrprogram i konfidentiella prospekteringsprojekt

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se