banner

Elektromagnetiska metoder – TEM

En sändare skickar ut ström i en kabelslinga (loop) och ett elektromagnetiskt fält bildas. Det elektromagnetiska fältet inducerar strömmar i elektriskt ledande material som i sin tur bildar ett sekundärt magnetfält. Med en mottagare kan man sedan mäta det sekundära magnetfältet och på så vis se om det finns något elektriskt ledande i berggrunden. För att mätningarna ska lyckas bra så bör det finnas en betydande kontrast i ledningsförmåga i det man söker och omkringliggande material.

GeoVista har sedan 2011 ett eget TEM-system (TerraTEM) med 3-komponentmottagare. Vi har dessutom en borrhålssond (VECTEM V) som möjliggör mätning i borrhål ner till 1400 m djup.

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se