banner

Elektromagnetiska metoder
– VLF och Slingram

Med elektromagnetiska metoder mäts markens reaktion på ett yttre snabbt varierande elektromagnetiskt fält. Om marken innehåller elektriskt ledande materia, exempelvis grafit eller lera, svarar marken med att skapa ett nytt elektromagnetiskt fält. Förloppet kallas induktion.

Vid VLF-mätning utnyttjas ett befintligt yttre fält skapat av avlägsna fasta militära sändare.

Vid slingrammätning har man en egen sändare med sig.

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se