banner

Seismisk tomografi – borrhålsseismik

Seismisk tomografi är en metod som syftar till att skapa en hastighetsmodell av marken, t.ex. mellan två närliggande borrhål. Mätning utförs genom att alstra en stötvåg i ett borrhål och mäta tiden det tar för vågen att färdas till det andra borrhålet. Om avståndet är känt mellan hålen kan vågens hastighet beräknas. Våghastigheten kan kopplas till markens mekaniska egenskaper, såsom skjuvmodul, kompressionsmodul och skjuvhållfasthet.

Metoden används främst inom geotekniska tillämpningar för karaktärisering av lösa avlagringar, t.ex. inför grundläggning av större byggnationer. Metoden fungerar bra även för bergundersökningar.

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

Referensprojekt

– Förstärkning av banvall i Norrköping
– Vattenkraftsdamm i Norrbotten
– Grundundersökning – Stenungsund och Sundsvall

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se