banner

Elektriska metoder – Resistivitet

Elektrisk resistivitet är kopplad till markens förmåga att leda ström. Resistiviteten i marken kan variera inom stora intervall och genom att kartlägga variationerna i resistivitet kan man bygga upp en bild av markens strukturer. I kristallint berg är vatteninnehållet obetydligt och berget har därför hög resistivitet. Vittrat berg kan ha mycket låg resistivitet. Föroreningar i mark och grundvatten leder till att resistiviteten förändras. Är förändringen tillräckligt stor kan den upptäckas med resistivitetsmätningar.

GeoVista har ett eget mätsystem (LUND-system) för elektriska mätningar.

Vill Ni veta mer om resistivitetsmetoden, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

Resistivitetsmätning över misstänkt dammläckage vid kraftverksdamm

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se