banner

MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves – Ytvågsseismik

GeoVista kompletterar utbudet av geofysiska tjänster till att nu innefatta även MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves, på svenska kallat ytvågsseismik. Tekniken används främst inom geotekniska frågeställningar. Med MASW kan vi bestämma skjuvvågshastigheten i jord och berg och uppskatta markens mekaniska egenskaper.

För mer information se t.ex. www.masw.com (extern länk)

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se