banner

Magnetiska metoder – Magnetometri

Med magnetiska metoder mäts rumsliga variationer i det jordmagnetiska fältet. En magnetometer används för att mäta styrkan och/eller riktningen på magnetfältet runt instrumentet. Dagens magnetometrar lagrar data som sedan överförs till dator med vars program bearbetning, tolkning och presentation utförs.

Bergarter i berggrunden innehåller magnetiska mineral i olika omfattning och studier av variationer i det jordmagnetiska fältet ger främst information om mängden och fördelningen av magnetit och magnetkis. Metoden är vanligt använd vid malmprospektering men kan också användas i arkeologi vid undersökning av gamla boplatser.

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se