banner

Elektriska metoder – Inducerad polarisation

Mätning av inducerad polarisation (IP) består av en uppladdningsfas då ström skickas ner i marken och en mätfas då man mäter hur den uppladdade spänningen avtar med tiden. Enkelt beskrivet bygger principen på att vissa material laddas upp för att sedan behålla en viss spänning under en tid ungefär som en kondensator. En mottagare mäter urladdningen under ett antal jämnt fördelade tidsintervall och man registrerar en s.k. avklingningskurva (tidskonstanten). Under mätningen av IP registreras flera parametrar där resistivitet, tidskonstant och självpotential är de vanligast använda.

IP används för att särskilja bergvolymer och/eller jordvolymer med olika halter och fördelningar av ledande mineral. Typexemplet är sulfidmineraliseringar av impregnationstyp. Andra material som också ger en IP-effekt är grafit, lera och andra typer av metallmineraliseringar. Kombinationen med resistivitet och tidskonstant gör det också möjligt att detektera omvandlingar.

IP kan mätas med en mängd olika konfigurationer med olika upplösning och djupkänning. GeoVista har utvecklat egen metodik (som vi kallar djup IP) som gör att vi kan erbjuda IP/ resistivitets mätningar med mycket stora djupnedträngning i berg, från 100-tals meter upp till 1 km.

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

djup-ip

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se