banner

Gravimetri – Tyngdkraftmätningar

Tyngdkraftaccelerationen varierar med markens densitet. I berggrunden finns bergarter med olika densitet, exempelvis diabas med hög och granit med låg, vilket gör tyngdkraftmätningar väl lämpade som ett stöd för berggrundskartering.

Metoden används vanligen inom prospektering efter massiva malmer med hög densitet, t.ex. hematit. Man kan även använda tyngdkraftmätningar för att identifiera större hålrum i berg. Berggrundens densitet är mycket högre än de lösa avlagringarnas. Tyngdkraften i ett område där jorddjupet är litet, är därför högre än där jorddjupet är stort.

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se