banner

Geofysik i borrhål

Loggning i borrhål med geofysisk utrustning gör det möjligt att mäta bergets fysikaliska egenskaper på stora djup. Geofysik mätningar på markytan begränsas ofta av förmågan att nå stora djup med hög upplösning. Loggning i borrhål är därför ett viktigt komplement till geofysiska mätningar på mark, för att öka kunskapen om mineraliseringar och bergmekaniska egenskaper djupt ner i berget.

GeoVista har ett modernt loggningssystem för mätning i borrhål från ALT. Vi kan mäta magnetisk susceptibilitet (t.ex. för uppskattning av järnhalt), 3-komponent magnetometri för lokalisering av magnetiska kroppar (t.ex. järnmalm). Våra sonder för elektrisk resistivitet och inducerad polarisation är lämpliga bland annat för sulfidmineraliseringar och bergmekaniska egenskaper. Utöver det så har vi också en borrhålssond (VECTEM V) som möjliggör TEM-mätning i borrhål ner till 1400 m djup.

Vi använder ofta loggning med s.k. optisk televiewer (borrhålsfilm, borrhåls-TV) för att ta högupplösta foton av borrhålsväggen. Dessa foton kan användas för bergartsbestämning och även för identifiering av sprickor, kontakter och andra strukturer. Eftersom fotona dessutom är orienterade kan man enkelt mäta in strykning och stupning på en spricka och lagra dessa data tillsammans med borrhålsdjupet i en datafil.

Vårt loggningssystem kan vid behov enkelt kompletteras med andra metoder (sonder), t.ex. borrhåls-TV, akustisk ”filmning” av borrhål (strukturer mm), naturlig gamma-strålning (litologisk klassificering, detektering av radon i sprickzoner), induktiv konduktivitet, temperatur, krökmätning, vätskeresistivitet m.fl.

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se