banner

Energi – Elektriska jordningar

Vid all överföring av elektrisk ström, t.ex. från vattenkraft, vindkraft eller kärnkraft, krävs någon typ av elektrisk jordning. Även vid större elektriska anläggningar, såsom vindkraftsverk eller transformatorstationer, behövs en elektrisk jordning. Bra jordning krävs för att minska effektförluster, minimera risken för störningar på el-, tele- och datanät samt förhindra korrosion av metallkonstruktioner.
Hur bra en jordning fungerar styrs i princip helt och hållet av de elektriska egenskaperna i marken. För att försäkra sig om en bra jordning i mark eller vatten krävs undersökningar av jordens och bergets elektriska ledningsförmåga. Det gör man genom att mäta elektrisk resistivitet. GeoVista har mångårig erfarenhet av mätning och utvärdering av elektrisk resistivitet. Vi jobbar även med avancerad modellering av markens elektriska egenskaper och är dessutom duktiga på att koppla samman modellerna med geologisk information. Genom numerisk modellering är det även möjligt att prediktera en jordnings prestanda och dess påverkan på omgivningen.

Kontaktperson: Håkan Mattsson

3D-modell av den elektriska potentialen runt en planerad vertikal jordningselektrod.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se