banner

Geological services

GeoVista conducts most types of geological services, from compilation and evaluation of existing geological information to geological fieldwork and evaluation thereof.

We also plan and lead drilling programs. We stake drillholes, supervises drilling, terminates drillholes, logs drill cores, sections drillcores and evaluates the results. We prepare and handle drilling permits, landowner contacts and damage settlement.

Contact: Håkan Mattsson and Stefan Säker

Reference projects

– Various confidential exploration work.

– Ore-mineral potential investigation for the Kiruna area
Rapport som ska ge mer kunskap kring riksintresset för värdefulla ämnen och material samt utgöra en del av Banverkets och Vägverkets beslutsunderlag inför val av slutlig järnvägs- respektive vägkorridor.

– Drillcore mapping in the Viscaria area
Geological mapping of drillcores in the investigation of the geological conditions in the Viscaria mining area before the construction of a railway tunnel.

– Description of rock quarries to Banverket