banner

GeoVista AB – Brochures

You need Adobe Acrobat Reader, a freeware, to read, view and print PDF documents.

Download the software Adobe Acrobat Reader here.

Brochures in Swedish:

pdf GeoVista AB – Geofysiska metoder
pdf GeoVista AB – Geofysisk loggning

Case studies – in Swedish

pdf GeoVista AB – Geofysisk borrhålsloggning – geoteknik, bergmekanik och hydrologi
pdf GeoVista AB – Seismisk tomografi under järnvägsbank
pdf GeoVista AB – Läckage från gammalt avfallsupplag
pdf GeoVista AB – Resistivitetsmätning inför installation av jordningselektroder
pdf GeoVista AB – Bestämning av geohydrologiska parametrar med MRS
pdf GeoVista AB – Seismiska mätningar i järnvägsbank i Stora Helvetet

Brochures

pdf GeoVista AB – Geophysical services
pdf GeoVista AB – Exploration Licenses and Permits to Explore
pdf GeoVista AB – Geological services
pdf GeoVista AB – Mineral Resource Estimation
pdf GeoVista AB – Geophysical drillhole logging

Software and training brochures:

pdf GeoVista AB – Pitney Bowes software and training
pdf GeoVista AB – Tensor Research software and training