banner

Prospektering

GeoVista förvaltar arvet efter geofysikexpansionen under prospekteringen i Skelleftefältet under första halvan av 1900-talet. Vi använder geofysik i jakten efter basmetaller, ädelmetaller och legeringsmetaller, men också för undersökningar av naturstensfyndigheter.

Vi har utfört uppdrag inom prospektering i Sverige, Norge och Finland. Våra medarbetare har dessutom erfarenhet från prospektering i Syd- och Mellanamerika och Afrika.

Kontaktperson: Hans Isaksson

Referensprojekt:

– Diverse konfidentiella prospekteringsarbeten

– Naturstensfyndigheten Korpkullen
Geofysiska mätningar med magnetometer, IP och resistivitet har genomförts på fyndigheten för att kontrollera homogeniteten. Fyndigheten är satt i produktion.

– Ghana – flygmätningar för ökning av prospekteringsinsatserna
En av våra medarbetare har sedan 1997 deltagit i bearbetning och tolkning av nya flyggeofysiska data från de västra, norra och östra delarna av Ghana. Avsikten är att utöka underlaget för framtida prospektering efter främst guld och diamanter.

– Latinamerika – tekniskt bistånd för utveckling av gruvindustrin
Flera av geofysikerna på GeoVista har under många år arbetat i SIDA och BITS-finansierade tekniska biståndsprojekt i bl.a. Nicaragua, Costa Rica och Argentina för att utveckla gruvnäringen. Bl.a. genomfördes omfattande markgeofysiska mätningar på en guld- och kopparförande hydrotermalomvandlad granitoid i Anderna på en höjd av 4000 – 4900 m.ö.h.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se