banner

Dammsäkerhet

I Sverige finns ca 10 000 vattenkraftsdammar och gruvdammar. Dammbrott kan orsaka betydande skador och god dammsäkerhet är därför av stor vikt. Sedan 1993 har personal på GeoVista AB utvecklat och använt geofysiska undersökningsmetoder för stora magasins- och kraftverksdammar. Vi har utfört flera uppdrag på befintliga och planerade vattenkraftsdammar och gruvdammar runt om i Sverige.

Kontaktperson: Hans Thunehed

Referensprojekt

– Resistivitetsmätningar och modellering av jordtäcke samt möjliga sprickzoner i berg inför byggandet av ny gruvdamm i Zinkgruvan.

– Omfattande mätningar med resistivitetsmetoden samt seismisk tomografi i 2D och 3D vid Seitevaredammen i Norrbotten.

– Geofysiska mätningar med metoden resistivitet vid vattenkraftsdammen i Foskvattnet. Arbetet omfattar modellering i 2D och 3D av resistivitetsdata samt utvärdering och tolkning.

– Geofysiska mätningar med metoden resistivitet vid sandmagasinet i Aitik. Arbetet omfattar modellering i 2D och 3D av resistivitetsdata samt utvärdering och tolkning.

– Borrhålmätningar med seismik (tomografi) och markradar samt resistivitet mättes vid vattenkraftsdamm i Älvdalen (Spjutmo).

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se