Arkeologins dag

I samarbete med Norrbottens museum och Älvsbyns Forskarförening arrangerade GeoVista Arkeologidagen 2019 i Älvsbyn – om de eventuella gravhögarna på Selholmen.

Arrangemanget bjöd på rekorddeltagande både vid förmiddagens föreläsningar på Polar Hotell och vid eftermiddagens guidning på Selholmen. GeoVista deltog för att redovisa de geofysiska undersökningar som genomförts under sommaren.

Geofysiska mätningar är icke-förstörande och bidrar till kunskapen om högarnas uppbyggnad vilket är av särskild vikt innan eventuella grävningar startas.

För mer information: https://www.youtube.com/watch?v=kN-yO4rPsXA

http://www.alvsbynews.se/2019/08/arkeologidagen-i-alvsbyn/ och https://alvsbyforskarna.se/nyheter/

GeoVista välkomnar Johan Morin som ny medarbetare

Johan är specialist inom tillståndsärenden enligt minerallagen och miljöbalken och har flerårig erfarenhet som jurist vid Bergsstaten. m.m. Med sin kompetens och erfarenhet blir han ett starkt tillskott till GeoVistas verksamhet.

GeoVista hjälper arkeologer att avslöja hemligheten vid Selholmen

Just nu pågår geofysiska mätningar vid högarna på Selhomen. Magnetiska gradientmätningar och elektrisk resistivitetstomografi (ERT) ska ge svar på om högarna är naturliga eller ge indikationer på om det rör sig om gravhögar.

 

GeoVista utför arkeologiska undersökningar

GeoVista kommer att bistå Norrbottens museum med geofysiska mätningar för att lösa mysteriet med högarna i Selholmen, Älvsbyn. Läs mer här 

Ny Terrameter LS2

GeoVista har införskaffat en ny terrameter LS2 från Guideline Geo. Med den nya kraftfulla terrametern kommer vi kunna erbjuda snabbare resistivitet- och IP-mätning och data med högre kvalité. Kontakta oss om ni vill ni veta mer om resistivitet- och IP-mätning!

Geofysik mätning i Finland åt Mawson Resources.

Läs pressreleasen här.

GeoVista har utfört uppdrag åt Botnia Exploration

Läs mer om rapporten på här.

GeoVista välkomnar Lisa Andersson som ny medarbetare

Lisa är geolog och har en gedigen erfarenhet från arbeten med undersökningstillstånd, mineralprospektering och gruvindustri. Med sin kompetens och erfarenhet blir hon ett starkt tillskott till GeoVistas verksamhet.

Lisa Andersson

Undervattensloggning

GeoVista har nyligen utfört avancerad geofysisk loggning i borrhål under vatten vid en vattenkraftsdamm i norra Sverige. Målet var att lokalisera sprickor i berggrunden under dammen. Mätningarna blev mycket lyckade och genererade bra beslutsunderlag för kunden.

GeoVista söker nya medarbetare

GeoVista söker en Operativ affärsområdeschef inom mineralprospektering. Läs mer om tjänsten på Terminalen.nu eller här. Ansök senast 23 maj.