Typen av ägare spelar mindre roll än att ha rätt ledning!

GeoVistas styrelseordförande Gunnar Axheim reflekterar över hur olika typer av ägare påverkar styrningen av ett bolag. Läs mer här

 

Martin Christiansen nytt tillskott i GeoVistas grupp inom ingenjörsgeologi

Vi hälsar Martin Christiansen välkommen som ny medarbetare på GeoVista. Martin har en M.Sc. i Earth Sciences (mineralogi, petrologi & geofysik) från Göteborgs Universitet.  Han har mer än 20 års erfarenhet som geofysiker inom Norsk petroleumindustri, där han bl.a. bidragit till tre kommersiella oljefynd. De senaste åren har hans arbete varit fokuserat på tillämpad geofysik med specialitet inom georadar/markradar. Martin blir ett starkt tillskott till GeoVistas grupp inom ingenjörsgeologi.

Paal Ahnfelt förstärker GeoVistas prospekteringsgrupp

Vi hälsar Paal Ahnfelt välkommen som ny medarbetare på GeoVista. Paal har dels en M.Sc. i marin geofysik samt en B.Sc. i strukturgeologi. Han har en gedigen erfarenhet av mineralprospektering och kommer närmast från Boliden där han under de senaste 10 åren har arbetat med att ta fram nya mineralfyndigheter. Paal blir ett starkt tillskott till GeoVistas prospekteringsgrupp.

Välkommen till GeoVista Jari Juurela!

Vi hälsar vår nya medarbetare Jari Juurela välkommen till GeoVista!
Jari har en M.Sc. i geologi från Åbo, och har 20 års internationell erfarenhet som prospekterings- och projektgeolog. Han har en särskild inriktning mot resursmodellering (malmberäkning). Jari blir en viktig kraft för GeoVista och vår fortsatta utveckling för att erbjuda högkvalitativa tjänster inom prospektering och gruvutveckling.

Gravity survey at Tomtebo

GeoVista and Geopartner have carried out a gravity survey over the historic Tomtebo mining area in central Sweden, on an exploration license held by District Metals Corp. Modelling carried out by GeoVista indicates the potential for significant tonnage of polymetallic mineralization. The project is presented in a video by Garrett Ainsworth of District Metals.

GeoVista välkomnar Linn Holmbom som ny medarbetare

Linn är utbildad jurist vid Luleå tekniska universitet och ska framför allt arbeta med tillståndsärenden. Med sin kompetens och erfarenhet blir hon ett starkt tillskott till GeoVistas verksamhet. Linn kommer närmast från Luleå kommun där hon arbetade som bygglovshandläggare.

Välkommen Linn!

God Jul och Gott Nytt År!

I år skänker GeoVista gåvor till Barnens rätt i samhället (BRIS) och Kriminellas revansch i samhället (KRIS). (mer…)

Hans Lindberg (GeoVista) uttalar sig om Talgas Grafitfyndighet i Sveriges radio

Hör Hans Lindberg (GeoVista) uttala sig om Talgas grafitfyndighet i Sveriges radio och vilken betydelse det kan få för Norrbottens näringsliv:
”Niskafyndigheten kan innehålla fem gånger mer grafit än man trott”

GeoVista är med och utvecklar Luleå hamn

GeoVista är med och utvecklar Luleå hamn på uppdrag av Norconsult Fältgeoteknik AB och Sjöfartsverket. Tillsammans med vår samarbetspartner Geomap Norge utför vi marin seismik i Luleå hamn för att ta fram information om djup till berg och bergets kvalitet. Läs mer här 

Johan Morin, ny delägare i GeoVista

GeoVista välkomnar Johan Morin som ny delägare i företaget. Johan bidrar till att säkra en fortsatt hög kompetens och långsiktig utveckling av vår tillståndsgrupp.

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se