God Jul och Gott Nytt År!

I år skänker GeoVista gåvor till Barnens rätt i samhället (BRIS) och Kriminellas revansch i samhället (KRIS).

BRIS är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

KRIS  är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare, som hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk.