En viktig del i projektplaneringen är att veta vad som ligger under ytan

GeoVista har både kunskap och instrument för att detektera och lokalisera ledningar.Vårt DIGiCAT-system lokaliserar nergrävda ledningar genom att ta emot elektromagnetiska signaler från tex. elledningar eller genom att en elektrisk ström induceras i tex. metalledningar. Mottagaren tolkar dessa signaler och ger användaren en hörbar och visuell respons om läge och riktning på den nergrävda kabeln eller ledningen. I många fall är metalledningar otillgängliga eller ledningar gjorda av andra material, vilket medför att georadar kan användas istället. Georadar skickar elektromagnetiska pulser som reflekteras mot material med skilda elektriska egenskaper. Rör och ledningar har hyperbelformade signaturer (se exempel nedan). Kombinationen av dessa två system medför ett billigt, effektivt och tryggt sätt att lokalisera ledningar både i planet och mot djupet i realtid. inmätning med RTK-GPS medför att ledningarna kan mätas in med cm noggrannhet. Vill ni veta mer om rör-/kabeldetektiering hör av er till oss!