banner

Geokemiska tjänster

GeoVista planerar, utför och tolkar geokemisk provtagning.

Kontaktpersoner: Thomas Lindholm och Stefan Säker