banner

Elektromagnetiska metoder – TEM

En sändare skickar ut ström i en kabelslinga (loop) och ett elektromagnetiskt fält bildas. Det elektromagnetiska fältet inducerar strömmar i elektriskt ledande material som i sin tur bildar ett sekundärt magnetfält. Med en mottagare kan man sedan mäta det sekundära magnetfältet och på så vis se om det finns något elektriskt ledande i berggrunden. För att mätningarna ska lyckas bra så bör det finnas en betydande kontrast i ledningsförmåga i det man söker och omkringliggande material.

GeoVista har sedan 2011 ett eget TEM-system (TerraTEM) med 3-komponentmottagare. Vi har dessutom en borrhålssond (VECTEM V) som möjliggör mätning i borrhål ner till 1400 m djup.

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.