Grundvattendagarna, 7-8 november i Uppsala

Välkommen att besöka GeoVista under grundvattendagarna, 7-8 november i Uppsala (Norrlands nation). GeoVista kommer att hålla föredrag och ha en poster. Kom gärna och diskutera vattenproblem med oss! Läs mer här.

Ny högupplösande sond för optiska bilder

Vi har uppdaterat vårt loggningssystem med en ny högupplösande sond för optiska bilder, Acoustic Televiewer QL40-OBI-2G 2nd generation (ALT/Mount Sopris). Maximal upplösning är 1800 pixels. Kompression av data utförs i realtid vilket medför att loggning kan utföras med betydligt högre hastighet jämfört med äldre sonder av liknande typ.

”General Guidelines for HVDC Electrode Design”

Hans Thunehed på GeoVista AB är medförfattare till Cigré-publikationen ”General Guidelines for HVDC Electrode Design”, som publicerats i januari 2017.

Reservvattentäkt i Vännäs

GeoVista har hjälpt Vännäs kommun med att undersöka en reservvattentäkt. Arbetena har bl.a. omfattat geofysiska mätningar med resistivitetsmetoden ner till 120 m djup under marknivån. Våra mätningar har använts för att bestämma markens geologiska uppbyggnad och karaktär med avseende på vattenförande volymer, förekomst av lera och morän.

Nytt 3D-system för resistivitetsmätning

GeoVista AB har utvecklat ett system för full 3D-mätning av resistivitet och IP. Mätning kan ske samtidigt i flera borrhål och på markytan. En vanlig mätning på markytan förlorar upplösningsförmåga mot djupet och man riskerar att missa viktiga avvikelser eller feltolka geologin. Genom att mäta och modellera i full 3D ökar möjligheten att korrekt identifiera och avbilda geologiska enheter avsevärt. Vi har redan använt det nya 3D-systemet i flera projekt, med mycket goda resultat.

Talarna på Arctic Business Forum

Hans Lindberg från GeoVista är en av talarna på Arctic Business Forum 2016 som hålls i Rovaniemi 6-7 april. Läs mer om konferensen på www.arcticbusinessforum.com (extern webbsida)

2015-11-06 – FEM 2015 konferens

GeoVista AB delade monter tillsammans med Pitney Bowes på FEM 2015, Fennoscandian Exploration and Mining, konferensen hölls mellan den 3 – 5 November 2015 i finländska Levi. Vi tackar alla som besökte oss dessa dagar i monter B26!

2015-05-27

Boken Nordic Mining and Tunneling publiceras denna vecka digitalt och på papper. Läs mer om GeoVista på sidan 168.

2015-04-30 – Ny medarbetare

GeoVista hälsar Sandra Löfgren varmt välkommen som ny medarbetare. Sandra är utbildad geolog och har mångårig erfarenhet från olika gruvprojekt i Sverige och Norge. Sandra kommer att arbeta med tillståndsärenden och geologiska tjänster.

2015-04-29

Hans Isaksson på GeoVista är medförfattare till följande artikel:

Michael B. Stephens, Sven Follin, Jesper Petersson, Hans Isaksson, Christopher Juhlin, Assen Simeonov, 2015:
Review of the deterministic modelling of deformation zones and fracture domains at the site proposed for a spent nuclear fuel repository, Sweden, and consequences of structural anisotropy
Tectonophysics (2015), Länk till artikeln