GeoVista har utfört IP-mätning i Norge

GeoVista har utför IP-mätning åt EMX/Boreal Metals i Norge. Läs deras pressrelease här

GeoVista söker nya medarbetare

GeoVista söker en projektledare inom tillståndshantering. Läs mer om tjänsten på Terminalen.nu eller här

God Jul och Gott Nytt År!

I år skänker GeoVista en gåva till UNICEF och Barncancerfonden (i gratismatchen BC Luleå mot Jämtland Basket till förmån för Barncancerfonden).

Företagsbanner (jul)

Fennoscandian Exploration and Mining 31 okt -2 nov

Välkommen att besöka GeoVista under Fennoscandian Exploration and Mining, 31 okt – 2 november i finska Levi. GeoVista delar monter med Tensor Reserach och Datamine Software. Kom gärna och diskutera georelaterade problem med oss! Läs mer här.

Grundvattendagarna, 7-8 november i Uppsala

Välkommen att besöka GeoVista under grundvattendagarna, 7-8 november i Uppsala (Norrlands nation). GeoVista kommer att hålla föredrag och ha en poster. Kom gärna och diskutera vattenproblem med oss! Läs mer här.

Ny högupplösande sond för optiska bilder

Vi har uppdaterat vårt loggningssystem med en ny högupplösande sond för optiska bilder, Acoustic Televiewer QL40-OBI-2G 2nd generation (ALT/Mount Sopris). Maximal upplösning är 1800 pixels. Kompression av data utförs i realtid vilket medför att loggning kan utföras med betydligt högre hastighet jämfört med äldre sonder av liknande typ.

”General Guidelines for HVDC Electrode Design”

Hans Thunehed på GeoVista AB är medförfattare till Cigré-publikationen ”General Guidelines for HVDC Electrode Design”, som publicerats i januari 2017.

Reservvattentäkt i Vännäs

GeoVista har hjälpt Vännäs kommun med att undersöka en reservvattentäkt. Arbetena har bl.a. omfattat geofysiska mätningar med resistivitetsmetoden ner till 120 m djup under marknivån. Våra mätningar har använts för att bestämma markens geologiska uppbyggnad och karaktär med avseende på vattenförande volymer, förekomst av lera och morän.

Nytt 3D-system för resistivitetsmätning

GeoVista AB har utvecklat ett system för full 3D-mätning av resistivitet och IP. Mätning kan ske samtidigt i flera borrhål och på markytan. En vanlig mätning på markytan förlorar upplösningsförmåga mot djupet och man riskerar att missa viktiga avvikelser eller feltolka geologin. Genom att mäta och modellera i full 3D ökar möjligheten att korrekt identifiera och avbilda geologiska enheter avsevärt. Vi har redan använt det nya 3D-systemet i flera projekt, med mycket goda resultat.

Talarna på Arctic Business Forum

Hans Lindberg från GeoVista är en av talarna på Arctic Business Forum 2016 som hålls i Rovaniemi 6-7 april. Läs mer om konferensen på www.arcticbusinessforum.com (extern webbsida)