2011-10-10

GeoVista har modellerat magnetiska totalfältsdata över Väsman för Nordic Iron Ore. Länk till nyheten.